Tayland görünürde %95 Budist bir ülke, fakat aslında burada birçok din ve inanç birbirine karışarak bir çorba halini almış. Bu karışımı oluşturan ana unsurlar Budizm,  Hinduizm, Animizm ve Konfüçyanizm.

Geri kalan %5’lik kesim ise İslam inancına sahip. Müslümanlar genel olarak güney Tayland’da yaşıyorlar.

Ayrıca Tayland’da küçük sayılarda Hıristiyanlık, Sihizm & Hinduizm dinlerine mensup halklar da yaşamakta.